This Website is discontinued. We changed to Parstoday Albanian

Rruga drejt së vërtetës 670 (Ajetet 157...166 te sures Shu’ara)

Në këtë emision do të komentojmë ajetet 157-166 të sures Shu'ara. Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Me përshëndetje për shpirtin e pastër …

Islami dhe stili i jetës (4)

Në këtë emision do të flasim mbi veçantitë e teorisë që sundon stilin perëndimor të jetesës.

Mesazh ngushëllimi për martirizimin e hazretit Fatime (sa)

Teheran IRIB - 4 marsi i vitit 2015 përkon me datën e martirizimit të hazretit Fatime (sa) vajzës së shtrenjtë …

Natës së shënuar të Regaibit

Me rastin e natës së shënuar të Regaibit Komuniteti Mysliman i Shqipërisë organizon një program solemn me duà, lutje dhe …

Multimedia